Úvod » Knihy » Jak se píšou dějiny

Jak se píšou dějiny

Jak se píšou dějiny

Stefan Berger, Heiko Feldner, Kevin Passmore (eds.)

Jak se píšou dějiny

Teorie a praxe

Doporučená cena: 398,- Kč
Cena po slevě: 339,- Kč
Cena pro předplatitele: 299,- Kč

Cílem této kolektivní monografie je poskytnout základní seznámení s teoretickými idejemi (vědomými i nevědomými), které utvářely obor historie, a to především v anglosaské perspektivě. Kniha nabízí přehled soupeřících „škol“ teoretického myšlení stojících v pozadí studia dějin, přičemž empirická metoda je zde pojímána jen jako jedna z možností, jak se lze dějinami zabývat. Čtenáři se předkládá stručný a kritický úvod do idejí, technik a institucionálních praktik, které umožnily ustavení historie jako svébytného vědeckého oboru. Procházejí se zde hlavní soubory teoretických poznatků užívaných k objasňování minulosti a zkoumá se vliv takových idejí na skutečné příklady historického psaní i na některé obory historického bádání. Kniha není o „historiografii“ či „dějinách historie“, spíše v ní jde o prozkoumání způsobů, jak teorie utvářela praktické historické psaní.

Kapitoly:

Nová vědeckost v dějepisectví kolem roku 1800

Rankeovská tradice v britské historiografii

Profesionalizace a institucionalizace historie

Marxistická historiografie

Historie a sociální vědy

Annales

Poststrukturalismus a historie

Psychoanalýza a historie

Antropologické přístupy

Komparativní historie

Politické dějiny

Sociální dějiny

Hospodářské dějiny

Intelektuální dějiny / dějiny idejí

Od dějin žen k dějinám genderovým

Rasa, etnická příslušnost a historie

Hlasy zespodu: Lidové dějiny v cardiffských Docklands

Informace o knize

Ediční řada: Historie
Číslo publikace: 518
Vydání: 1.
Překlad: Tomáš Suchomel
Formát: A5, brožovaná vazba, 448 stran
ISBN: 978-80-7325-398-1
Rok vydání: 2016
Dostupnost: na skladě

zpět