Úvod » Časopisy » Archiv » Kontexty 2013 » Obsah čísla 6/2013 » Disent, ideály a demokratická každodennost

Kontexty 6/2013 / Disent, ideály a demokratická každodennost

Disent, ideály a demokratická každodennost

Ke srovnání podmínek, funkcí a výsledků českého a polského disentu
Petr Fiala

Otázka role českého a polského disentu a jeho významu pro současné politické myšlení a politickou praxi nemůže být odpovězena bez vymezení některých rozdílů mezi českou a polskou společností, jejími podmínkami a jejich sebereflexí. Ve svém vystoupení se proto nejprve pokusím připomenout odlišnosti prostředí českého a polského disentu, poté se krátce dotknu kulturně-historických determinant českého a polského politického myšlení a nakonec se pokusím připomenout společný osud českého a polského disentu, pokud jde o jeho vliv na podobu současných společností. (…)

Objednávka předplatného
Objednejte si předplatné časopisu Kontexty za zvýhodněnou cenu.

Kontexty 6/2013