Úvod » Časopisy » Archiv » Proglas 2007 » Obsah čísla 6/2007 » Křesťanství přece musí být něco tvořivého!

Proglas 6/2007 / Křesťanství přece musí být něco tvořivého!

Křesťanství přece musí být něco tvořivého!

Msgr. Otto Mauer a Galerie sv. Štěpána ve Vídni
Norbert Schmidt

Večer po zahajovací slavnosti prvního veletrhu umění, který se konal v Kolíně nad Rýnem roku 1967, přecházela z jednoho baru do druhého větší skupina galeristů, umělců a kritiků umění - mezi nimi například ředitel newyorkské Mommy, ředitel benátského Bienale a další přední osobnosti umělecké scény šedesátých let. Za úsvitu míjelo zbylé "skalní jádro" západní průčelí kolínského dómu sv. Petra a Panny Marie. V tom najednou vysoký muž v černém obleku s bílým výrazným límečkem přemluvil své ostatní přátele, aby vešli dovnitř, a u oltáře je požádal, aby chvíli počkali. Zanedlouho se vrátil s bezvadně upraveným ornátem, kalichem a patenou v ruce a oznámil fascinované avantgardní elitě z celé západní Evropy a USA, že přečte ranní mši svatou.

Vztahy mezi církví a uměním se zdály právě v té době opět pod bodem mrazu. Církev se sice přiblížila alespoň ve Francii klasické avantgardě (díky působení dominikánů Marie-Alaina Couturiera a Pie Raymonda Régameyho), ale umění se mezitím opět radikalizovalo do vyhraněných a vůči klasické avantgardě často destruktivních směrů jako happeningu, fluxusu, pop artu atp., které i mimo církev vyvolávaly veliké vlny pobouření a nepochopení. Robert Fleck, vídeňský historik umění, dokonce nabízí paralelu, že v té samé době, kdy se avantgarda chtěla osvobodit od posledních zbytků klasického obrazu, tak se podobně chtěla zbavit i posledních kryptonáboženských obsahů. Nutno však také dodat, že právě muž, který se chystal v kolínské katedrále slavit ranní eucharistii, tehdy zrovna pro sebe a celé Rakousko objevil Josepha Beuyse. (…)

Proglas 6/2007