Úvod » Časopisy » Archiv » Proglas 2007 » Obsah čísla 6/2007 » Rakouská moderna v českých souvislostech

Proglas 6/2007 / Rakouská moderna v českých souvislostech

Rakouská moderna v českých souvislostech

Literární cestopis
František Všetička

Před první světovou válkou se v rakouské literatuře a ve výtvarném umění formují modernistické tendence, jež výrazným způsobem ovlivňují meziválečný kulturní kontext. Obecně známými se stávají zejména výtvarníci (Gustav Klimt, Egon Schiele), s jistým zpožděním se prosazují i umělci slovesní. Mnozí z těchto představitelů spojují ve své tvorbě obě tato umění (Oskar Kokoschka, Alfred Kubin). Jaký charakter měla tvorba literárních modernistů a jaké byly jejich vazby k naší zemi naznačuje pětice následujících portrétů. (…)

Proglas 6/2007