Úvod » Časopisy » Archiv » Proglas 2007 » Obsah čísla 6/2007 » Zapírané básnické a divadelní dílo Milana Kundery

Proglas 6/2007 / Zapírané básnické a divadelní dílo Milana Kundery

Zapírané básnické a divadelní dílo Milana Kundery

Martin Hybler

Milan Kundera patřil k prominentním protagonistům stalinské oficiální literatury a je příslušníkem generace, která vstoupila do literárního života brzy po komunistickém puči. Tato generace se bystře chopila příležitosti udělat bleskovou kariéru, neboť nastoupila na místa uprázdněná vyhnáním nekomunistů. Kundera se takto mohl stát v 50. letech brzy po ukončení studií lektorem na filmové fakultě AMU v Praze.1 Na tomto místě zůstává až do svého vyloučení ze Strany na počátku 70. let. Jeho vývoj k reformismu a potom k definitivnímu rozvodu s "angažovanou" literaturou zhruba sledoval vnějšími okolnostmi určovaný průběh, závisel na vývoji komunistického režimu a jeho fází "uvolňování" a "přitvrzování". Průběh je platný i pro ostatní spisovatele této generace (např. Vaculík, Trefulka, Kohout apod.). (…)

Proglas 6/2007