Proglas 6/2007 / Vzpoura mozků

Vzpoura mozků

Komiks a ideologie dvacátého století
Tomáš Pospiszyl

Ve srovnání s takzvanou vysokou kulturou se produkty kultury populární či nízké stávají předmětem teoretické reflexe až s historickým zpožděním. To, co doboví kritici považovali za pokleslý druh masové zábavy, se teprve s odstupem času jeví jako neopominutelný zdroj informací o vývoji kulturních forem a o společnosti, která je vytvořila a užívala. Výjimkou v tomto případě není ani komiks. Moderní komiks má v podobě, v jaké se na konci devatenáctého století ustavil, ve srovnání s jinými kulturními žánry relativně krátkou tradici. Přesto se během krátké doby stal celosvětovým fenoménem. V rozvinutých i v ekonomicky strádajících zemích budeme zřejmě jen obtížně hledat někoho, kdo by se s ním v nějaké podobě nikdy nesetkal. Komiks je tradičně vnímán jako doména dětí a dospívající mládeže, pro které často představuje vstup do světa populární kultury. Disponuje dokonce mezinárodní galerií hrdinů, jejichž vlastnosti a vztahy představují moderní obdobu klasické mytologie. (…)

Proglas 6/2007