Úvod » Časopisy » Archiv » Proglas 2007 » Obsah čísla 6/2007 » Rorate coeli a Hej mistře

Proglas 6/2007 / Rorate coeli a Hej mistře

Rorate coeli a Hej mistře

Tradiční hudba adventu a vánočních svátků
Lukáš Peška

Přichází období adventu, začátek nového církevního roku a zároveň přípravné období před vánočními svátky. I když je advent úzce spjat s Vánocemi, má svůj vlastní význam a tradici, vlastní zvyky a obyčeje. A také své vlastní zpěvy - roráty. Obsah rorátů výstižně vyjadřuje smysl adventního období, které se nese ve znamení očekávání dvojího příchodu Krista na svět. Rorate coeli desuper et nubes pluant justum (Rosu dejte nebesa shůry a oblakové spravedlivého deštěte), tak zní slova z knihy proroka Izaiáše, symbolizující očekávání příchodu Spasitele. Ta se stala vstupní antifonou adventní neděle a současně i refrénem čtyřsloké adventní písně, při níž se každou další neděli přidává jedna sloka, a tak, jak se postupně rozsvěcují svíce na adventním věci a blíží se příchod Spasitele, přibývá i zpěvu. (…)

Proglas 6/2007