Rozsáhlý projekt uskutečněný ve spolupráci s Aliancí evropských konzervativců a reformistů. Intenzivní vzdělávací kurz pro mladé analytiky evropské legislativy, projektové manažery a opinion makery.

Záměrem projektu je realizace přípravného kurzu pro začínající analytiky evropské legislativy, projektové managery a opinion makery, který bude zaměřen na praktické důsledky politiky EU po roce 2013, například na nový víceletý rozpočtový rámec, na relevantní úpravy evropských fondů a iniciativ a na novou legislativu EU s potenciálem ovlivnit každodenní fungování veřejného i soukromého sektoru. V České republice je trvalý nedostatek odborníků, kteří jsou schopni spojit hluboké znalosti právních předpisů EU a s dovednostmi potřebnými k přípravě projektů s ohledem na dlouhodobé legislativní trendy EU. Evropské fondy jsou tudíž zneužívány a/nebo není s jejich prostředky nakládáno správným způsobem. Vzdělávací kurz bude cíleně orientován a pozornost bude zaměřována na reálné přetrvávající problémy.

Projekt vybaví začínající analytiky, projektové managery a opinion makery dovednostmi, které budou moci být použity při dalším prosazování principů Pražské deklarace (zejména body 1-3, 8-9) a zásady subsidiarity mezi občany, podniky nebo obcemi a regiony, a to především v České republice. Vysoce kvalifikovaní experti mohou navíc být užiteční (nejen) pro AECR.

Projekt se uskutečnil v květnu až červnu 2014 v Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a ve dnech 28.–31. srpna 2014 v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích

Fotogalerie

Projekty