CDK v roce 2009 v rámci dotačního titulu „Česko-polské fórum" Ministerstva zahraničních věcí České republiky zrealizovalo projekt s názvem „Polsko: 20 let svobody - politika, kultura, společnost". Polskými partnery projektu byla nakladatelství Fronda (Varšava) a Ośrodek Myśli Politycznej (Centrum politického myšlení, Krakov). Na projektu spolupracoval také Polský institut v Praze.

Projekt měl tři hlavní výstupy:

Vydání tří polských knih v češtině

Knihy byly představeny na knižním veletrhu Svět knihy Praha 2009, kde mělo CDK společný stánek s Polským institutem v Praze.

Tři přednášky a diskuse s autory knih v Praze a Brně

  • Dne 15. května 2009 proběhla diskuse s Jadwigou Staniszkis spojená s prezentací českého překladu její knihy. Akce se konala na půdě Polského institutu v Praze v rámci knižního veletrhu Svět knihy Praha 2009.
  • Dne 22. října 2009 se v pražském Autoklubu konalo setkání s Ryszardem Legutkem s názvem „Perspektivy Evropské unie". Setkání, které moderoval prezident Václav Klaus, spolupořádal Polský institut v Praze, Centrum pro ekonomiku a politiku a CDK.
  • Dne 9. listopadu 2009 přednášel Andrzej Chwalba studentům Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity i širší veřejnosti na téma „Polsko a jeho přechod k demokracii na sklonku studené války". Na organizaci se vedle CDK podílela také Masarykova univerzita a Polský institut v Praze.

Seminář v Charkově v rámci projektu "Vzdělávací institut pro demokracii a občanskou společnost"

Seminář na téma „20 let svobody a demokracie - kultura a politika. Odlišnosti české a polské zkušenosti" se uskutečnil 10.-13. září 2009 a za polskou stranu se jej zúčastnil ředitel Polského institutu v Praze Maciej Szymanowski. Oproti plánovaným 50 účastníkům se semináře zúčastnilo 120 posluchačů

***

Všechny akce s autory knih se těšily mimořádnému zájmu posluchačů; jak vystoupení Ryszarda Legutka v pražském Autoklubu, tak přednáška Andrzeje Chwalby v aule Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně byly zcela zaplněny. Také o knihy je stálý zájem - ze strany studentů, akademické obce i širší veřejnosti - a jsou jasným dokladem, že polští autoři se v Česku těší mimořádné pozornosti.

Vzhledem k úspěšnosti projektu hodlá CDK ve spolupráci s polskými autory pokračovat. V jednání jsou již další překlady a společné semináře v České republice i na Ukrajině.

Fotogalerie

Projekty