CDK je partnerem srbské neziskové organizace Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo se sídlem v Novim Sadu v rámci projektu „Stát se evropským občanem: posilování mediální spolupráce Vojvodiny a Moravy z euroatlantické perspektivy / Becoming a European Citizen: Strengthening Euro-Atlantic Perspectives of Vojvodina - Moravia Media Cooperation" posilujícího euroatlantickou perspektivu moravsko-vojvodinské mediální spolupráce. Projekt byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu East-East. Probíhá od dubna do srpna 2010.

Cílem projektu je podpořit mezinárodní mediální spolupráci vedoucí k rozšíření znalostí, profesních kapacit a efektivní výměny informací novinářů z obou zemí. Srbsko se snaží jakožto stát usilující o vstup do Evropské unie a NATO zlepšovat povědomí o své zemi, o životě v ní, o postavení a roli četných menšin a perspektivách, které z toho plynou.

Výstupy projektu

Projekt sestává z výměnných pobytů dvou skupin deseti novinářů. Čeští zástupci navštívili Srbsko ve dnech 18.-24. dubna 2010, srbští zástupci navštíví Českou republiku ve dnech 30. května až 5. června 2010.

Hlavními výstupy projektu budou reportáže a články uveřejněné na stránkách CDK, na webu Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo a v srbských a českých médiích.

Čeští novináři v Srbsku

Skupina osmi českých novinářů uskutečnila cestu do vojvodinského Noviho Sadu ve dnech 18.-24. dubna 2010. Program zahrnoval návštěvu místních deníků, RT Vojvodina a kulturních organizací slovenské a rusínské menšiny. Skupina navštívila také českou menšinu žijící v oblasti města Bela Crkva nedaleko rumunských hranic a menšinu chorvatskou ve městě Subotica. Novináři měli možnost setkat se s předsedou vojvodinského parlamentu, který zodpověděl jejich otázky týkající se financování srbské politiky menšin nebo budování zahraničních vztahů.

Z českých médií byla zastoupena České televize Ostrava, Český rozhlas Pardubice, deník Právo (redakce Brno) a agentura Mediafax.

Program ve Vojvodině plně zajišťovala partnerská organizace Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo.

Srbští novináři v České republice

Ve dnech 30. května až 5. června 2010 pořádalo CDK program pro desetičlennou skupinu srbských novinářů. Jednalo se o reportéry z redakcí periodik národnostních menšin a kulturní redakce RT Vojvodina, která vysílá v deseti jazycích národnostních menšin Vojvodiny, novináře z deníku Dnevnik, deníku v maďarštině Magyar Szo, týdeníku v chorvatštině Hrvatska Rijec nebo reportéra rádia Radio Sunce vysílajícího v češtině ve městě Bela Crkva.

Skupina nejprve navštívila brněnské sídlo Jihomoravského kraje, kde ji přijala krajská radní Ilona Sokolová. Tématem diskuze byl samotný kraj, jeho kompetence či decentralizace státní správy v České republice. Nechyběla ani témata týkající se vstupu České republiky do Evropské unie, evropských fondů nebo spolupráce Jihomoravského kraje se Srbskem.

Poté se novináři setkali s ředitelem Regionální rozvojové agentury jižní Moravy (RRAJM) Vladimírem Gašparem a Igorem Poledňákem a Lubomírem Šmídem, kteří v RRAJM v minulých letech působili. Hovořili o zahájení spolupráce Jihomoravského kraje se samostatnými městy Šumadijského okruhu v červnu 2003 (provincie Vojvodina se Jihomoravskému kraji zdála příliš rozlehlá). V letech 2003-2009 RRAJM podpořila přes 90 projektů v hodnotě přes 82 mil. Kč. Jednalo se zejména o cílené aktivity v oblasti školství (výuka češtiny, poskytování studijních stipendií na české vysoké školy), zemědělství (zakládání vinic), infrastruktury (silnice, vodovody), obchodu (zprostředkování spolupráce firem) nebo turismu. Zástupci RRAJM se s novináři také podělili o zkušenosti Jihomoravského kraje s čerpáním předvstupních fondů Evropské unie.

Vzhledem k tomu, že v České republice proběhly v době návštěvy parlamentní volby, zajímali se novináři o jejich analýzu, nastínění možné povolební vládní koalice apod. Přednášku jim poskytl Vít Hloušek, politolog Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Téma ochrany lidských práv bylo diskutováno v kanceláři Veřejného ochránce práv přímo se zástupkyní ombudsmana Jitkou Seitlovou. Ta srbské novináře seznámila s fungováním úřadu a jeho kompetencemi. Zmínila také několik nejvážnějších kauz, které úřad v posledních letech řešil.

Vojvodina je oblastí, kde spolu po staletí žije přes 25 národnostních menšin. Maďarská je jednou z nejpočetnějších. Proto se srbští novináři zajímali o postavení menšin v ČR, zejména té maďarské, a navštívili Maďarské kulturní a informační centrum, které bylo zřízeno v roce 1995. Jeho cílem je poskytnout občanům maďarské národnosti žijícím v Brně a okolí kulturní zázemí a široké veřejnosti komplexní služby spojené s Maďarskem.

Novináři také uvítali návštěvu Ústavního soudu České republiky, kde je přijal jeho předseda Pavel Rychetský. Po krátkém historicko-filozofickém úvodu hovořil o postavení Ústavního soudu v České republice a o českých zkušenostech týkajících se politické a ekonomické transformace, o privatizaci a restitucích. V Srbsku tento proces ještě není ukončen.

Novináři se setkali také se svými kolegy z médií, konkrétně s šéfredaktorkou brněnské redakce deníku Mladá fronta Dnes Hanou Černohorskou. Navštívili i kolegy v České televizi Ostrava, kteří se účastnili pobytu v Srbsku; prohlédli si pracoviště a diskutovali s ředitelem ostravského studia Iljou Rackem. Novináři měli možnost porovnat způsob financování a nezávislost českých médií se situací v Srbsku.

Články, reportáže, audio, video

Partneři

Nadace Open Society Fund Praha

Fotogalerie

Projekty