Úvod » Projekty

Projekty

CDK dlouhodobě realizuje výzkumné projekty zaměřené na vztah politiky a náboženství a dějin a kultury.

EU po roce 2013: šance, nebo hrozba?

EU po roce 2013: šance, nebo hrozba?

Rozsáhlý projekt uskutečněný ve spolupráci s Aliancí evropských konzervativců a reformistů. Intenzivní vzdělávací kurz pro mladé analytiky evropské legislativy, projektové manažery a opinion makery.... více


Inovace studia historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Inovace studia historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Projekt „Inovace studia historie na Filozofické fakultě MU“ je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast 7.2.2). Jeho cílem je zvýšení konkurenceschopnosti absolventů magisterského studijního programu historie na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a to prostřednictvím rozvoje magisterské specializace „Církevní dějiny“ a podpory ostatních pěti magisterských specializací.... více


Polsko: 20 let svobody – politika, kultura, společnost

Polsko: 20 let svobody – politika, kultura, společnost

CDK v roce 2009 v rámci dotačního titulu „Česko-polské fórum“ Ministerstva zahraničních věcí České republiky zrealizovalo projekt s názvem „Polsko: 20 let svobody – politika, kultura, společnost”. Polskými partnery projektu byla nakladatelství Fronda (Varšava) a Ośrodek Myśli Politycznej (Centrum politického myšlení, Krakov). Na projektu spolupracoval také Polský institut v Praze.... více


Stát se evropským občanem: posilování mediální spolupráce Vojvodiny a Moravy z euroatlantické perspektivy

Stát se evropským občanem: posilování mediální spolupráce Vojvodiny a Moravy z euroatlantické perspektivy

CDK je partnerem srbské neziskové organizace Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo se sídlem v Novim Sadu v rámci projektu „Stát se evropským občanem: posilování mediální spolupráce Vojvodiny a Moravy z euroatlantické perspektivy / Becoming a European Citizen: Strengthening Euro-Atlantic Perspectives of Vojvodina - Moravia Media Cooperation“ posilujícího euroatlantickou perspektivu moravsko-vojvodinské mediální spolupráce. Projekt byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu East-East. Probíhá od dubna do srpna 2010.... více


Quaestiones quodlibetales

Quaestiones quodlibetales

Quaestiones quodlibetales je název jedinečné ediční řady, která vytváří prostor pro diskuse o aktuálních a zajímavých tématech z oblasti historie, náboženství, filozofie a umění. Ediční řada navazuje na dlouholeté úsilí CDK o kultivaci a prohlubování historické, teologické a filozofické reflexe vztahů mezi náboženstvím, kulturou a společností, které nacházelo své vyjádření v časopisech Teologický sborník a Teologie&Společnost.... více


Politika a náboženství

Politika a náboženství

Otázka vztahu politiky a náboženství získává v posledním období znovu na aktuálnosti. Již delší dobu poukazují někteří politologové a sociologové na znovuobnovení intenzivní vazby mezi náboženskou identitou a některými politickými hnutími v různých částech světa. V tomto kontextu je nezbytné znovu promýšlet a nově analyzovat měnící se společenskou a politickou funkci náboženských společností v rozdílných kulturních, sociálních a politických prostředích.... více


Dějiny a kultura

Dějiny a kultura

CDK systematicky seznamuje odbornou veřejnost se současnými trendy, metodami a výsledky bádání v oboru kulturní historie, a to především ve vztahu k religionistice, teologii, sociologii, politologii a kulturní antropologii. Projekt zahrnuje publikování jak původních prací domácích autorů, tak překladů významných zahraničních děl. Součástí projektu jsou i diskuse o významu kultury a náboženství v evropském prostředí.... více


Strany:  1