Úvod » Časopisy » Archiv » Proglas

Revue Politika / Literární a kulturní příloha Proglas

Literární a kulturní revue Proglas byla do konce roku 2006 pravidelnou autonomní přílohou Revue Politika. Ročně vycházelo šest čísel, jež reflektovala jak aktuální, tak nadčasové události v oblasti kultury. Na stránkách Proglasu byly publikovány především texty zdůrazňující vzájemné ovlivňování literatury, historie, společnosti, politiky či náboženství. Nezanedbatelná pozornost však byla věnována i dalším kulturním fenoménům, jakými jsou hudba, filmová produkce, divadlo nebo výtvarné umění. Mezi lety 2007-2008 vycházel samostatný časopis Proglas, na nějž od roku 2009 navazuje časopis Kontexty.

Archiv literárních a kulturních příloh Proglas