Úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a nakupujícím při realizaci objednávek knih z produkce CDK prostřednictvím těchto internetových stránek.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávajícím je:

Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
Venhudova 17
614 00 Brno
Česká republika
IČO: 48514314
DIČ: CZ48514314

 1. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do 14 pracovních dnů od přijetí objednávky.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky nebo e-mailem ověřit doručovací adresu nakupujícího, pokud je zadaná adresa zjevně pochybná. V případě, že se nepotvrdí existence doručovací adresy, má prodávající právo odmítnout vyřízení objednávky.
 3. Pokud nakupující učiní další objednávku, ale neuhradil dosud předcházející objednávku, má prodávající právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než nakupující uhradí svoji předcházející objednávku.
 4. Prodávající poskytuje na všechny prodávané tituly slevu ve výši 15% oproti doporučené prodejní ceně. Předplatitelům časopisu Kontexty, Církevní dějiny poskytuje prodávající slevu 25%. U tuzemských objednávek prodávající neúčtuje poštovné ani balné (netýká se objednávek za méně než 100 Kč, u těch je účtováno poštovné a balné ve výši 90 Kč). U objednávek do zahraničí bude cena poštovného a balného stanovena dodatečně.
 5. Předmětem prodeje jsou pouze ty tituly z knižního katalogu, které jsou na skladě a u nichž je zobrazeno tlačítko KOUPIT. Pokud prodávající obdrží ve stejnou dobu větší množství objednávek daného titulu, jehož zásoby budou tímto vyčerpány, vyhrazuje si právo odmítnout později došlé objednávky. O odmítnutí objednávky z důvodu vyčerpání zásob bude prodávající obratem informovat nakupujícího e-mailem.
 6. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, použije pouze k účelům, které souvisejí s vyřízením objednávky a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávky.
 7. Prodávající se zavazuje vyměnit nakupujícímu vadný výtisk za bezvadný, zašle-li jej nakupující co nejdříve zpět na adresu prodávajícího.

Práva a povinnosti nakupujícího

 1. Nakupující registrací v nákupním systému souhlasí s vytvořením virtuálního účtu, v němž může zadávat a sledovat objednávky knih z produkce CDK.
 2. Nakupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží způsobem, který si zvolil v objednávce.
 3. Nakupující má právo na ochranu osobních údajů a bez jeho svolení nesmí prodávající shromažďovat osobní údaje o nakupujícím, které by vedly ke zjištění jeho identity.
 4. Nakupující má na základě zákona č. 367/2000 právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží (s výjimkou v zákoně uvedeného zboží, které nelze reklamovat, pokud u něj byl porušen obal). Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené a nakupující jej doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být i kopie objednávky.