Úvod » Časopisy » Archiv » Teologický sborník 2002 » Obsah čísla 1/2002

Teologický sborník / Obsah čísla 1/2002

1/2002

Teologický sborník 1/2002

Vyšlo: únor 2002
Ročník: VIII.

Téma:
Rusko a Evropa

Editorial

Téma

VITTORIO HÖSLE
Odkud pramení mimořádná literární hodnota ruské literatury 19. století?

RADOMÍR VLČEK
Grigorij Rasputin a Rusko přelomu 19. a 20. století

ĽUBOMÍR ŽÁK
P. A. Florenskij – prorok a mučedník „nového myšlení“

RICHARD ČEMUS
Moskva – pravoslaví – Řím
Náboženská situace v Rusku a možnosti ekumeny

Rozhovor

Nepokládám se za hybrid vědce a teologa
Rozhovor s JOSEFEM P. ONDOKEM o vztahu teologie a přírodních věd

Portrét

JAN HELLER
Buberův personalismus a mezináboženský rozhovor

HUGO BERGMANN
Martin Buber a mystika

Články

LORENZ HEIN
„Uzdravení dějin“ jako spiritualita ekumenického církevního dějepisectví

JAROSLAV E. SÝKORA
Žalm 145

Recenze

PAVEL FILIPI: Nikoli sakramentologie, ale sakramentourgie
JANA PLÁTOVÁ: Klémentova Pobídka Řekům
JIŘÍ HANUŠ: Jméno Kolář
JOSEF P. ONDOK: Rozhovory s Bocheńskim

Dokumenty

Dominikánská edice Krystal
Soupis publikací

archiv 2002