Úvod » Časopisy » Archiv » Teologie&Společnost 2004 » Obsah čísla 3/2004

Teologie&Společnost / Obsah čísla 3/2004

3/2004

Teologie&Společnost 3/2004

Vyšlo: květen 2004
Ročník: II. (X.)

Téma:
Evropa a její duchovní tvář

Editorial

Téma

Rémi Brague
Východ a Západ. Modely „římského“ křesťanství

M. Freiová, F. X. Halas, P. Kolář, J. Nechutová, V. Peřich, K. Skalický, J. Spousta, P. Švanda, V. Umlauf, R. Vlček
Diskuse k článku Rémiho Bragua „Východ a Západ“

Tomáš Halík
Mluvení o Bohu a mlčení o Bohu – konflikt, nebo kompatibilita?
Poznámky k jednomu aspektu evropské integrace

Rozhovor

Stále více křesťanů bude ochotno prohlásit: My jsme církev!
Rozhovor s JIŘÍM J. KOHLEM

Portrét

Jiří Munzar
Nejen přítel Franze Kafky.
Ke 120. výročí narození Maxe Broda

Esej

Robert Scott Appleby
Popis práce pro příštího papeže.
Dopis kolegiu kardinálů římskokatolické církve

Film

Jaromír Blažejovský
Tělo a krev podle Mela Gibsona

Garry Wills
Bůh v rukou rozhněvaných hříšníků

Recenze

Tomáš Borovský, Ctirad V. Pospíšil, Jan Štefan
Nad knihou Jacqua Le Goffa „Zrození očistce“

Nové knihy

Martin C. Putna, Jaroslav Durych
Karl Suso Frank, Dějiny křesťanského mnišství
Kurt Schubert, Ježíš ve světle tradiční židovské literatury

archiv 2004