Úvod » Časopisy » Archiv » Teologie&Společnost 2004 » Obsah čísla 5/2004

Teologie&Společnost / Obsah čísla 5/2004

5/2004

Teologie&Společnost 5/2004

Vyšlo: září 2004
Ročník: II. (X.)

Téma:
Teologie a teologové

Editorial

Téma

Mireia Ryšková – Libor Ovečka
Proč studovat teologii?
Smysl studia teologie v současnosti

Michal Opatrný
Zapomenutý drahokam: teologie a sociální práce

Benedict M. Ashley
Karl Rahner a revize morální teologie

J. Halama, R. Machan, T. Machula, D. Majer, I. Noble, T. Noble, V. Roskovec, J. Vokoun, K. Vrána, J. Vrbenský
Nad teologií 20. století
Anketa

Portrét

Lucie Kolářová
Edward Schillebeeckx
Profil jednoho teologa

Edward Schillebeeckx
O Boží bezbrannosti

Esej

Petra Havelková
Stopy na cestě duchovního zrání

Film

Jaromír Blažejovský
Kupujte si, křesťané, značkové zboží!
Ani letos nechyběly na karlovarském festivalu duchovně inspirované filmy

Recenze

Mikuláš Vymětal
Když jména promluví…

Nové knihy

Ondřej Stehlík, Ugaritské náboženské texty
André Chastel, Vyplenění Říma
Hana Bořkovcová, Soukromý rozhovor
Pavel Švanda, Cestou z Kainova pohřbu
Otokar Březina, Korespondence I, Korespondence II

archiv 2004