Teologie&Společnost 6/2004 / Editorial

Editorial

Jan Vybíral

Rostoucí zájem humanitně vzdělaných lidí o přírodovědecké otázky - nepochybně podpořený jak filosofujícími knihami známých fyziků a biologů, tak poutavě zpracovanými televizními dokumenty o vesmíru, evoluci nebo životě zvířat - se projevuje rovněž na půdě teologie a filosofie náboženství. Pro některé badatele představuje setkání s přírodovědou důležitý podnět pro další směřování úvah o náboženských skutečnostech. Řeč o inspiraci je tedy zcela namístě. Slovo "inspirace" ovšem není v křesťanském prostředí zdaleka samozřejmé, vždyť byla období, kdy křesťané v souvislosti s vědou mluvili spíše o "konspiraci" nebo přehnaných "aspiracích". Přestože ze starých záští něco zůstává podnes, je stále častější formou interakce teologie a přírodních věd dialog a inspirace.

Úvodní esej Stanislava Komárka připomíná, že spíše než v učebnicích biologie bychom měli poučení hledat v samotné přírodě a že trpělivé pozorování toho, jak se nám živé organismy samy ukazují, může člověka přivést k poznání, které ho nejen velmi obohatí, ale též "obrní před spásnými pravdami všech typů". Studie Tomáše Machuly se pokouší klasifikovat různé způsoby, jimiž dnešní přírodovědci mluví o Bohu, a navrhuje určité metodologické zásady, které by měl dialog mezi přírodovědci a teology, respektive filosofy, brát v úvahu. Článek Käty Ricardové poukazuje na zajímavé analogie mezi současnými vědeckými koncepty emergence a komplexnosti a myšlenkami Teilharda de Chardin - zdá se, že Wirkungsgeschichte díla geniálního francouzského jezuity zaznamenávají novou kapitolu. (Osobnost, názory i českou recepci Teilharda připomene březnové číslo příštího ročníku T&S, a to v souvislosti s padesátým výročím jeho úmrtí.)

Z dalšího obsahu bych chtěl upozornit na portrét nedávno zesnulého polského filosofa a historika filosofie Stefana Swieżawského, jenž ovlivnil několik generací polských křesťanských intelektuálů a jako přítel Karola Wojtyly inicioval změnu oficiálního postoje katolické církve k případu Jana Husa. Swieżawského kolega z redakce Znaku, Wojciech Bonowicz, vyzdvihuje především jeho pozitivní vztah k druhému vatikánskému koncilu a změnám, ba dokonce i krizím, které vyvolal.

Druhý ročník T&S je u konce. Rád bych Vám proto jménem redakce poděkoval za přízeň, kterou jste nám letos projevili, vyjádřil naději, že Vás naše snažení zaujme i v příštím roce, a popřál Vám radostné prožití vánočních svátků.

P. S.: Zbude-li Vám v celém tom předvánočním shonu a povánočním navštěvování trocha času na setkání s živou přírodou, odložte T&S a vyrazte za ní!

Teologie&Společnost 6/2004